Musikk i Nordland

 

Dekorelement - Klikk for stort bilde

 

"Store opplevelser på små steder"

 

Dekorelement - Klikk for stort bilde Langt og smalt, vakkert og vilt; Nordland fylke strekker seg ca 500 km fra Trøndelag i sør, til Troms og Finnmark i nord. I Narvik, en halvtimes tid fra fylkesgrensen i nord, finner vi Musikk i Nordland, som siden oppstarten i 1992 har produsert konsertopplevelser av høy kvalitet, og sørget for at disse har nådd ut til alle kriker og kroker av vårt langstrakte fylke.

 

 

«Målet er å skape store musikkopplevelser på små steder. Musikk i Nordland skal være en av bærebjelkene for kulturlivet i regionen»

 

Musikk i Nordland er en konsertleverandør, en samarbeidspart for aktører og en kompetanseinstitusjon for arrangører. Sammen med våre søsterorganisasjoner i landsdelsmusikerordningen leverer vi fleksible tilbud med stor sjangerbredde som tilpasses reelle behov og utvikling.

Vi går ofte inn i samarbeid med formål om å være en kompetansemessig ressurs når det kommer til produsenttjenester, markedsføring og idéutvikling. For å dekke opp hele Nordland, produserer vi og sender ut musikere og grupper som ikke er fast ansatt hos oss. Vi går også inn med musikertjenester til aktører i lokalsamfunn over hele Nordland. På denne måten kan vi bidra til å løfte kvaliteten og gjøre produksjoner gjennomførbare for andre.  

I tillegg til at vi produserer konsertopplevelser i co-produksjon med andre har vi også en rekke egenproduksjoner med det profilerte kammerensemblet MiNensemblet, som er den utøvende delen av Musikk i Nordland. MiNensemblet skaper store opplevelser på små steder. De har et bredt og spenstig repertoar, er opptatt av kvalitet og kunstnerisk fornyelse, og opptrer med ulike besetninger fra duoer til fullt ensemble.

 

Musiker spiller cello - Klikk for stort bilde http://www.ninofelbabphoto.com  

 

En del av Landsdelsmusikerne i Nord-Norge (LINN) 

 

Vi er også en del av Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og inngår som en del av det kulturelle samarbeidet til de to nordligste fylkene som omfattes av den nordnorske kulturavtalen.  

LiNN har som formål å: 

 • Sikre et mangfoldig profesjonelt musikkliv og utvikle levende lokalsamfunn med visjonen «Store opplevelser på små steder». 
 • Være Nord-Norges største konsertleverandør 
 • Jobbe i alle musikalske sjangre med egne ensembler og frilansere. 
 • Ha co-produksjon som hovedarbeidsform 
 • Bidra til å bygge musikkbransjen i nord. 
 • Gi gode rammebetingelser for profesjonell produksjon og etterstrebe å holde høy kvalitet i alle ledd. 
 • Holde et høyt internasjonalt kunstnerisk nivå. 
 • Nå minst 75% av alle kommunene i Nord-Norge årlig 
 • Være en drivkraft for kunstnerisk utvikling i egen region. 
 • Nå barn og unge gjennom egne prosjekter og gjennom DKS, både via formidling og medvirkning. 
 • Ta et særskilt ansvar for samisk musikk og nordnorsk folkemusikk som en viktig del av det regionale ansvaret. 
 • Jobbe internasjonalt gjennom Barentssamarbeidet, European Jazz Network, Folkorg og diverse EU-prosjekter.