Søk Musikk i Nordland om samproduksjon/oppdrag 

Høst 2023/Vår 2024

 

Samproduksjon er er vår viktigste arbeidsform og vi ønsker å utvikle produksjoner gjennom og skape og produsere sammen med andre aktører. Vi bidrar også til å forsterke og løfte nettverket av musikkaktører rundt omkring i landsdelen og skaper kunstneriske pusterom på ulike arrangementer i lokalsamfunnet. 

 

Vi søker derfor samarbeidspartnere for sesongen 23/24 med frist 15.oktober 2023. 

Hva kan det søkes om? 

 1. For å forsterke og løfte et ensemble eller orkester 

 1. For å utvikle en produksjon kunstnerisk sammen med oss 

 1. For solistoppdrag til en konsert med lokalt medvirkende  

 1. For innslag med vårt ensemble på markeringer/arrangementer 

Hva må søknaden inneholde? 

 1. En prosjektbeskrivelse av idéen, av arrangementet eller konserten som er planlagt. 

 1. Et budsjett. Legg ved et budsjett som gir oversikt over den økonomien dere tar med inn i samarbeidet.  

 1. En beskrivelse av dere som søkere 

Hvor mye koster det? 

 1. Vi fastsetter egenandel etter søkerens inntjeningsmuligheter og budsjettsituasjon.  

 1. Som hovedregel kr 1 000,- pr. dag pr. musiker. 

 1. I samproduksjon avtaler vi fordelingsnøkkel mellom aktørene. 

Hvordan foregår søknadsprosessen? 

 1. Send inn søknaden innen fristen til adm.leder Vibeke Forshaug:   vibfor@nfk.no  

 1. Vårt programråd behandler søknaden sammen med andre innkomne søknader. 

 1. Vi melder tilbake til dere om utfallet av den første runden av søknadsprosessen. Resultatet kan forventes i løpet av desember.  

 1. Vi går i dialog om økonomiske og produksjonsmessige vilkår og tilbyr ut fra dette en intensjonsavtale som kan vedlegges søknader som eventuelt skal sendes til andre finansieringspartnere. 

 1. Produksjonen får tildelt en produsent som følger opp videre samarbeid.