Musikk i Nordland søker etter Markedsansvarlig

Vi søker en kreativ og engasjert markedsansvarlig med kompetanse innenfor salg og markedsføring til å videreutvikle Musikk i Nordlands profil og publikumsgruppe.

Stillingens fag- og ansvarsområder:  

 • Utvikle, utarbeide og distribuere markedsføringsmateriell for hele Musikk i Nordlands virksomhet. Herunder tekst, foto, film, lydopptak, nettsider og sosiale medier.  
 • Salg og turnélegging av Musikk i Nordlands produksjoner. 
 • Økonomioppfølging på produksjonsnivå. 
 • Inngår i Musikk i Nordland produksjonsteam med et særlig ansvar for arrangøroppfølging og IT. 
 • Nettverksbygging for markedskanaler. 
 • Aktivt bidra i konseptutviklingsfasen og i produksjonsarbeidet ved behov. 

Utdanning og erfaring:   

 • Relevant høyere utdanning innenfor salg/markedsføring. Relevant erfaring og resultater kan kompensere for formell utdanning. 
 • Kompetanse til bruk av nødvendig programvare for oppfølging på sosiale medier/nettpublisering/design. 
 • Forståelse for visuell kommunikasjon.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk/engelsk).

Personlige egenskaper:

 • Utpreget kommunikasjons- og samarbeidsevne, engasjement og gjennomføringskraft.
 • En serviceorientert holdning og evne til å se muligheter. 
 • Interesse for videreformidling av et kunstnerisk innhold i salg- og markedsføringsarbeidet.   

Som ansatt hos oss får du:

 • En variert, spennende og tidvis hektisk jobb. Det må påregnes noe møte- og reisevirksomhet knyttet til stillingen.
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet.
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår.

Søk innen: 15.mars 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på www.nfk.no/jobb. Vi ønsker at du lager en presentasjonsvideo av deg selv som du legger ved søknaden.

 • Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

For nærmere opplysninger, kontakt

 • Vibeke Forshaug, Leder Musikk i Nordland – vibfor@nfk.no / 95927791

 

Se også:

https://www.facebook.com/musikkinordland/ 

https://instagram.com/musikkinordland